Vof Sprock & Verwer

Vof Sprock & Verwer (augustus 1889 – juli 1919)
Hoek Beijerstraat/Gouverneursplein en sinds 15 juni 1905
Willemskade 15, Leeuwarden
Gouverneursplein_1900Bron: Tresoar.

Oprichting Vof_2 september 1889Bron: Leeuwarder Courant, 2 september 1889.

 

Unie Bank voor Nederland en Koloniën

Unie Bank voor Nederland en Koloniën (juli 1919 tot september 1925)
Willemskade 15, Leeuwarden
Unie BankBron: Privé archief Sprock.

Oprichting Unie Bank_1 juli 1919Bron: Leeuwarder Courant, 1 juli 1919.

Volledige tekst van het krantenbericht luidt:

Unie-Bank
Met ingang van heden wordt het bedrijf der firma
Sprock en Co. te Leeuwarden overgenomen door de
Unie Bank voor Nederland en Koloniën als agent-
schap te Leeuwarden dezer instelling.
Tot agenten zijn door de Unie Bank aangesteld de
heeren D.J.F.M. Sprock en H.J.M. Sprock, terwijl
de heer J. Grebe, sub-agent der Unie Bank te Tilburg,
tijdelijk als mede-agent is benoemd.
De heer F.H. Sprock vroeger enig firmant der
firma Sprock & Co. zal als adviseur van het agent-
schap der Unie Bank te Leeuwarden optreden.